-Vilokangruppen har efter många års erfarenhet av Industriell processvattenrening utvecklat unika, effektiva lösningar för
processvattenbehandling inom området för central avfallshantering av stora volymer.

Kontakta oss gärna för mer information om vad Vilokan kan erbjuda inom området Waste Water Solutions.