Anläggningen kan specialanpassas efter önskemål och förhållanden. Vilken typ av anläggning som är lämplig beror till stor del på utsläppskraven samt mängden processvatten som behöver renas.
Olika kombinationer kan även förekomma, men de vanligaste är beskrivna här.
Det finns även specialsystem, som t ex. för processvatten från klottersanering av tågvagnar.
Vid stora tvättanläggningar kan en sluten anläggning vara att föredra, då man förutom att det inte finns några utsläppskrav, även kan återanvända delar av tvättkemin i processen.

Reningsanläggningarna finns i många standardutföranden som kan specialanpassas.

Reningsanläggningarna finns i många standardutföranden som kan specialanpassas:


Hittade du inte vad du letade efter?
Är du osäker på dina behov?
Eller, vill du ha en djupare förståelse på hur våra produkter kan förändra ditt företag?

Kontakta vår support, vi är redo att hjälpa dig!