Du får full tillgång till vår svenska serviceorganisation!

Våra tekniker har många års kunskaper och erfarenheter.
På Vilokan tar vi fullt ansvar för din anläggnings resultat och prestanda. Vi kan också ansvara för service, teknisk support och uppföljning.

Vi utgör en viktig del av din verksamhet.
Vi analyserar företagets verksamhet och tar därefter fram en helt behovsanpassad lösning.
En investering i en modern reningsanläggning är inte bara fördelaktig ur konkurrenssynpunkt, utan även ekonomiskt lönsam. Genom återvinning av t ex lösningsmedel minskas utgifterna och hanteringen förenklas. En vinst för både företaget och miljön.

Tillgången till vår egen, svenska serviceorganisation betyder att risken för avbrott och därmed problem i produktionen minskas drastiskt.

Få full tillgång till vår service organisation, över hela Sverige: HQ Vilokan Recycling Tech, Strömstad och servicekontor i Lund, Uddevalla, Lidköping, Mantorp, Stockholm och Luleå.