Vilokan ADF Solutions är en del av Vilokankoncernen som sedan 30 år erbjuder ekonomiskt och miljömässigt hållbara återvinningslösningar till marknadsledande företag på en global marknad.

Behovet av att hantera använd avisningsvätska på hållbart sätt växer i takt med hårdare myndighetskrav och krav på effektivt resursutnyttjande. Det gör att glykolåtervinning idag är en både ekonomiskt och miljömässigt bra affär för flygplatsen och dess aktörer.

Vill ni veta mer om tjänstekonceptet, klicka här >