Vilokan Recycling Tech  vill vara branschens förstahandsval när det gäller rening och återvinning. Vi ser oss som en viktig del av branschens verksamhet med målet att lösa industrins komplexa renings- och återvinningsbehov.

Vilokan Recycling Tech  har mer än 30 års erfarenhet och erbjuder ekonomisk, miljömässigt hållbar teknik och service till företag på en global marknad. Huvudkontoret ligger i Sverige. Skandinavien, som är en föregångare i vattenbehandlingspolitik och miljömedvetenhet är vår hemmabas och är en del stor av vårt arv. Strikta regler, ett hårt klimat och krävande kunder har drivit oss kontinuerligt till innovativa lösningar.